Pro sponzory

Vážená zajemkyně a zájemče o sponzorství mého projektu,

je nasnadě, že není možné se na takový projektový záměr dívat jako na výdělečný projekt, kde by bylo lze doufat, že by se projekt zaplatil / refinancoval jen prodejem daného titulu. S ohledem na dosažitelný počet prodaných výtisků (asi 500 až 1000 na řeč a zemi ) a na ‚rozumnou prodejní cenu‘ nelze očekávat, že výdaje budou pokryty z tržeb za prodané exempláře.  Z tohoto důvodu je nezbytné najít finančně silné sympatizanty, sponzory, jejichž finanční podpora vyrovná ztráty, popř. vůbec umožní tisk v té které řeči. Pro lepší názornost a porozumění zainteresovaných osob a případných sponzorů jakož i pro lepší a jasnou diskuzi o mém projektu mohu na přání zaslat funkční a finanční strukturu projektu (excelové tabulky). Průběh projektu lze vidět jako opakující se (revolvující) od titulu k titulu a také od země k zemi, do které ten který aktuální tisk knih směřuje.

Od samého počátku je tento projekt vázán na ‚vývoj financí‘, tedy na sponzorské dary. Rychlost uvedení zamýšlených titulů na knižní trhy uvedených tří zemí přímo souvisí s finanční vybaveností projektu. Rychlost uvedení na tyto trhy je i klíčovým parametrem pro aktuálnost informací v daných knihách uvedených.
Pro sponzory s hlubším zájmem o projekt mohu po navázání kontaktu (viz např.mail) zaslat úplný popis projektu, obsahující i tabulkový návrh rozpočtu. Dvě tabulky poskytují dva různé pohledy – a sice nákladovou a příjmovou stránku - přičemž sloučení obou má poskytnout náhled na možnou ztrátu, která by se měla dorovnat sponzorskými dary.

Dle srovnání obou v tabulkách obsažených náhledů se pohybuje ztráta v první fázi asi minimálně 11.000 -15.000 € (Čr a SK ) a maximálně 20.000 ař 23.000 € (včetně  Polska).

 

Jednotlivé milníky, které je třeba financovat jsou:

Během překladu: (přípravná fáze ) ...3400 € ..k  5.12.2013 dosaženo celkové částky 1.833 €.

Před tiskem: ... 6000 €....celkově tedy  9.400 €, ...k 5.6.2014 přislíbeno dalších 5.000 €.

Pozn. z 23.9. 2014.: .....Příslib již byl naplněn ( peníze - 5 tis. € - jsou zhruba od srpna již na projektovém kontě)

Před počátkem překladatelské práce do Polštiny 10.000 €, ......celkově tedy pro rozšíření prvního titulu do všech tří zemí 19.400 €.

 

Za sponzorské dary, jejichž použití je určeno pouze pro realizaci projektu děkuji předem. Při předchozí domluvě mohu nabídnout i vyúčtování projektu. Provozuji v Rakousku firmu typu OSVČ a mohu proto nabídnout i vystavení protiúčtů za darované částky.

Všechny sponzory – a jen pokud budou souhlasit – uvedu rád na významném místě v děkovné části knihy. Stále ještě a po domluvě mohu také nabídnou ‚pozici generálního sponzora‘.

 

V Linci, dne 22.6. 2014                                                             Dipl.-Ing. Vladimír Hencl


Pozn. z 23.9. 2014.: .....Výše uvedený příslib již byl naplněn ( peníze - 5 tis. € - jsou zhruba od srpna již na projektovém kontě)


Kontakt

Envikniha

Linec
Rakousko


0043(0)664 1036032


Bankovní spojení pro sponzory

Allg.Sparkasse OÖ,        (Horní Rakousko)

Kto.Nr.: 32202-417824
IBAN: AT27 2032 0..KtoNr.
BIC: ASPKTAT2LXXX